Categorie archief: Verenigde Staten

Naar Amerikaans voorbeeld (2)

Binnenhuisarchitect en publicist Paul Bromberg(1893-1949) bestudeerde in opdracht van de Nederlandse regering tussen 1940 en 1945 de systeembouw in de Verenigde Staten. Met zijn boek  Amerikaanse Architectuur (1946), dat een verslag is van zijn reis door onder meer New York en Californië, heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van kennis over de nieuwe Amerikaanse ontwikkelingen. Over de moderne architectuur in de VS is hij overwegend positief, kenmerkend voor de meeste Nederlandse publicaties over de architectuur in de VS.
Hoewel de bungalow als specifiek woningtype niet in het boek voorkomt – althans niet als zodanig benoemd – zijn de voorbeelden die hij noemt sterk verbonden met de architectuur van de bungalow. De open plattegrond, de relatie met de omgeving en het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen zijn zonder uitzondering belangrijke kenmerken van de door hem besproken en bewonderde voorbeelden.

 

 

 


Naar Amerikaans voorbeeld (1)

vriend-j-j-nieuwere-architectuur-1957

Vriend, J.J. Nieuwere architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden. Bussum 1957

In 1957 schrijft architect en publicist J.J. Vriend in Nieuwere Architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden (Bussum, 1957), het volgende over de opkomst van ‘het bungalow-type’:

“Na de tweede wereldoorlog is in Nederland vooral een sterke invloed merkbaar van de Amerikaanse landhuisbouw, o.a. van Marcel Breuer en Richard J. Neutra. De soepele open plattegronden van deze landhuizen – waarbij men uiteraard evenzeer moet denken aan de invloeden van Frank Lloyd Wright’s werk – zijn in de meeste gevallen van een vrij luxueus karakter, niet in de zin van protserig uiterlijk vertoon, maar door de toepassing van velerlei vormen van woongenot, waaraan het Amerikaanse leven zo rijk is. Misschien zou men een vergelijking kunnen maken met de ‘nieuw zakelijke’ ontwerpen, nu in een luxe editie uitgevoerd. Men maakt daarbij veelvuldig gebruik van inheemse materialen en een geraffineerde contrastwerking tussen natuurlijke en kunstmatige bouwstoffen, b.v. natuursteenblokken tegenover blinkend spiegelglas.

Santa Barbara (Californië), arch. R.J. Neutra, ca.1950

Santa Barbara (Californië), arch. R.J. Neutra, ca.1950

Meestal gebouwd volgens het bungalow-type, dus met één verdieping, en in goede harmonie gebracht met de omringende natuur, heeft deze landhuisbouw een ongewone frisheid en originaliteit waaruit de grote invloed is te verklaren.”

Verder lezen