Tagarchief: J.J. Vriend

Naar Amerikaans voorbeeld (1)

vriend-j-j-nieuwere-architectuur-1957

Vriend, J.J. Nieuwere architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden. Bussum 1957

In 1957 schrijft architect en publicist J.J. Vriend in Nieuwere Architectuur. De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden (Bussum, 1957), het volgende over de opkomst van ‘het bungalow-type’:

“Na de tweede wereldoorlog is in Nederland vooral een sterke invloed merkbaar van de Amerikaanse landhuisbouw, o.a. van Marcel Breuer en Richard J. Neutra. De soepele open plattegronden van deze landhuizen – waarbij men uiteraard evenzeer moet denken aan de invloeden van Frank Lloyd Wright’s werk – zijn in de meeste gevallen van een vrij luxueus karakter, niet in de zin van protserig uiterlijk vertoon, maar door de toepassing van velerlei vormen van woongenot, waaraan het Amerikaanse leven zo rijk is. Misschien zou men een vergelijking kunnen maken met de ‘nieuw zakelijke’ ontwerpen, nu in een luxe editie uitgevoerd. Men maakt daarbij veelvuldig gebruik van inheemse materialen en een geraffineerde contrastwerking tussen natuurlijke en kunstmatige bouwstoffen, b.v. natuursteenblokken tegenover blinkend spiegelglas.

Santa Barbara (Californië), arch. R.J. Neutra, ca.1950

Santa Barbara (Californië), arch. R.J. Neutra, ca.1950

Meestal gebouwd volgens het bungalow-type, dus met één verdieping, en in goede harmonie gebracht met de omringende natuur, heeft deze landhuisbouw een ongewone frisheid en originaliteit waaruit de grote invloed is te verklaren.”

Verder lezen

Bungalows, Walter Betting en J.J. Vriend, Amsterdam 1958

W. Betting en J.J. Vriend, Bungalows, Amsterdam 1958

W. Betting en J.J. Vriend, Bungalows, Amsterdam 1958

In 1958 verschijnt in Nederland de eerste, geheel aan bungalows gewijde publicatie. In Bungalows  wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de naoorlogse bungalowbouw in Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, België en Denemarken. Met de getoonde voorbeelden willen de auteurs de dan onder architecten en hun opdrachtgevers, zeer moderne en populaire vormentaal van de Amerikaanse bungalows, vertalen naar de West-Europese situatie. De grondgedachte van de bungalow: vrijheid, comfort en contact met de natuur, blijft overeind, maar dan aangepast aan ons (koudere) klimaat en nationale tradities.