Maandelijks archief: januari 2014

Bungalows, Walter Betting en J.J. Vriend, Amsterdam 1958

W. Betting en J.J. Vriend, Bungalows, Amsterdam 1958

W. Betting en J.J. Vriend, Bungalows, Amsterdam 1958

In 1958 verschijnt in Nederland de eerste, geheel aan bungalows gewijde publicatie. In Bungalows  wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken in de naoorlogse bungalowbouw in Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, België en Denemarken. Met de getoonde voorbeelden willen de auteurs de dan onder architecten en hun opdrachtgevers, zeer moderne en populaire vormentaal van de Amerikaanse bungalows, vertalen naar de West-Europese situatie. De grondgedachte van de bungalow: vrijheid, comfort en contact met de natuur, blijft overeind, maar dan aangepast aan ons (koudere) klimaat en nationale tradities.